Türkiye Fintek Rehberi

Finansal teknolojiler, finansal sektörün dönüşümünde çok önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Finansal kuruluşların teknoloji ile dönüşmesinin ötesinde, fintekler yenilikçi iş modelleri ile finansal hizmetlere farklı bir boyut kazandırmaktadır. Geleceğin ekonomi ve finans dünyasında finteklerin rolünün hiç azımsanmayacak kadar büyük olacağı aşikârdır. 

Türkiye, fintek alanında otuz yılı aşkın tecrübesiyle gerek kamu kurumları gerekse girişimci ve yatırımcıları ile tüm paydaşları içeren bir ekosistem hâline dönüşmüştür. Ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri, elektronik para ve ödeme hizmetleri, dijital bankacılık, açık bankacılık, servis modeli bankacılığı, sigorta teknolojileri ve sermaye piyasası kurumları ile birlikte fintekler ülkemizde geniş bir alanda faaliyet göstermeye devam etmektedirler. Yetkili, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlarımızın yenilikçi yaklaşımları bu alanın gelişmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Gerekli altyapının sağlandığı her sektörde olduğu gibi burada da girişimci ve yatırımcıları bekleyen büyük bir fırsat bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak hazırladığımız Türkiye Fintek Rehberi, ülkemizdeki fintek sektörünü bir ileri aşamaya taşıyacak olan girişimci ve yatırımcılar başta olmak üzere tüm ilgililere Türkiye’deki fintek ekosistemine ilişkin kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Özellikle düzenlemeye tabi fintek dikeylerine ilişkin paylaştığımız bu yol haritası, bir fintek kurmanın temel göstergelerini içermekte ve mevzuat altyapısı hakkında ayrıntılı bilgiler barındırmaktadır.

Türkiye Fintek Rehberi’nin ülkemizde tüm paydaşlara faydalı olmasını ve geleceğimizin yenilikçi iş modellerine ilham vermesini temenni ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Göksel AŞAN
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı