Türkiye Fintek Genel Görünümü

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak, Startups.watch ile birlikte hazırladığımız, sektörün mevcut durumunu ve geçmiş yıllara göre gelişimini gösteren “Türkiye Fintek Genel Görünümü Çalışması” ilk olarak Kasım 2021’de yayımlandı. Güncel ve kategorize edilmiş veri seti oluşturmayı amaçlayan bu çalışma, yurt içi ve yurt dışındaki girişimci ve yatırımcılara Türkiye’nin fintek görünümü hakkında güncel ve doğru veriyi sağlamaktadır.