Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu

Finans Ofisimiz, ülkemizin finansal teknoloji (fintek) alanında dünyanın önemli ve önde gelen ülkeleri ve toplumları arasında bulunmasını hedeflemektedir.

Ülkemizde finans sistemi, teknolojik dönüşümün etkisiyle farklı bir evreye geçmektedir. Teknoloji kullanımı ve dijitalleşme açısından güçlü bir konuma sahip olan ülkemizdeki finansal teknoloji ekosistemi, fiziksel işlemlerin dijitalle yer değiştirdiği bu süreçte, hem finansal kuruluşların hem de girişim sermayesi fonlarının gözde dikeylerinden olmaya devam etmektedir. Finansal kuruluşlar, kurdukları fonlar ile finteklere yatırım yaparken, hızlandırma programları ile daha çok fintek girişimi çıkması için ekosisteme destek olmaktadır.

Finansal hizmetleri yenileyen, hızlandıran ve özgün yaklaşımıyla tamamlayan finansal teknolojiler sektörü, iktisadi ve ticari hayatımızın merkezine doğru ilerlemekte, satın almalar ve birleşmeler yoluyla farklı ülkelere de açılmaktadır. Fintekler, e-ticaretten fatura ödemelerine, para transferi hizmetinden kitle fonlamasına, mikro kredilerden açık bankacılığa ve sürdürülebilir ekonomiden katılım finansa kadar insanımızın ve işletmelerimizin yaşamını kolaylaştırmakta ve finansal kapsayıcılığı artırmaktadır. Ayrıca dijital veri ve algoritmaların dönüştürücü etkisi, yapay zekâ destekli sistemlerin üretim süreçlerini ve finansal kapsayıcılığı sürekli geliştirmektedir.

Fintek alanındaki gelişmelerin ülkemizin finansal istikrarını, güvenliğini ve gelişmesini sürdürebilmesine yardımcı olmasının yanı sıra; yeni ekonomik kaynakların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, küresel finans ve teknoloji alanındaki fırsatların yakalanması ve ekonomik okuryazarlığın artırılması gibi çok çeşitli alanlarda direkt ve dolaylı olarak kullanılabilecek araçlar ortaya koyduğunun bilincinde olan Finans Ofisimiz, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda, ülkemizdeki finansal teknolojilerin nabzını tutması ve genel perspektiften kamuoyuyla paylaşılması amacıyla, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla ikincisini yayımladığımız “Türkiye Fintek Ekosistemi Raporu”muzun sektörümüze faydalı olmasını temenni ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.

 

Prof. Dr. Göksel AŞAN
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı