Tek Durak Büro

Tek Durak Büro

Katılımcı Odaklı Tek Noktadan Hizmet Merkezi “Tek Durak Büro” 

7412 sayılı Kanun ile ilk defa hukuki bir zemine oturtulan İstanbul Finans Merkezi’nde, katılımcıların temel bürokratik işlemlerinin hızlandırılması ve tek bir hizmet noktasından çözümlenebilmesi amacıyla Tek Durak Büro oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda, katılımcıların faaliyetlerine ilişkin izin, ruhsat, lisans ve benzeri onay başvuruları ile bunların çalışanlarına ve bu çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve onay gibi başvuruların kolaylıkla yapılabilmesi hedeflenmektedir.

Küresel finans merkezleri ile rekabet edebilirlik perspektifinden bakıldığında Tek Durak Büro,  İstanbul’u öne çıkaracak vergi dışı avantajların en önemlisi olarak göze çarpmaktadır.

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun 4’üncü maddesi ile oluşturulan ve sevk ve idare görevi Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisine tevdi edilen Tek Durak Büro bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Ümraniye Belediyesinin temsilcileri yer almaktadır. 

Yukarıda sıralanan kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren şirket tescil ve faaliyet süreçleri, kuruluş ve lisans başvuruları, vergi işlemleri, çalışma ve ikamet izinleri ile sosyal güvenlik ve istihdam süreçleri gibi geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerden Tek Durak Büro aracılığı ile yararlanılabilecektir.

Tek Durak Büroda bürokratik iş ve işlemlerin yanı sıra yatırımcılara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti de verilerek doğru kanallara yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

Kullanıcı Dostu Dijital Platform “İFM Portalı”

Dijitalleşme, erişilebilirlik ve bürokratik işlem hızının önem kazandığı günümüzde, fiziki bir merkezin teknolojik altyapıyla desteklenmesi sayesinde diğer küresel finans merkezleri ile rekabet açısından önemli bir avantaj elde edileceği değerlendirilmiştir.  Bu doğrultuda, Tek Durak Büroda hizmet verecek kamu kurum ve kuruluşları ile katılımcılar arasında arayüz görevi üstlenecek bir portal oluşturulmaktadır.

“İFM Portalı;” katılımcı belgesi başvuruları ve Tek Durak Büro süreçleri için geliştirilen kullanıcı dostu bir dijital platform görevi üstlenecektir. İFM Portalı bünyesinde randevu sistemi ve hizmet takip ekranları oluşturulmaktadır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile protokoller yapılmış olup portal üzerinden katılımcıların gerçekleştireceği tüm iş ve işlemlerin asgari bilgi ve belge girişi ile tamamlanması hedeflenmektedir. 

Tek Durak Büronun işleyişine dair usul ve esaslar 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun yayımlanacak olan uygulama yönetmeliği ile belirlenecektir.