Türkiye Sigortalar Birliği

Türkiye Sigorta Birliği; 14 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 24. maddesi kapsamında, sigortacılık mesleğinin geliştirilmesi, şirketler arasında dayanışma sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kurulan, Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin üye olmak zorunda olduğu tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir çatı kuruluştur. 38’i hayat dışı, 17’si hayat ve emeklilik, 5'i hayat ve 3’ü reasürans şirketi olmak üzere 63 üyesi aktif faaliyettedir.