Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren Ek 31/B maddesinin birinci fıkrasına istinaden; sigortalılar ile sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlara ilişkin bilgileri toplayarak sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği kişilerle paylaşmak amacıyla kurulmuştur. Sektör verilerini güvenlikli bir şekilde saklamak, sağlıklı fiyatlama için güvenilir, anlamlı bilgi ve istatistik sunmak, suistimalleri önleyerek sigorta sistemine olan güveni artırmak, kamu gözetim-denetiminin etkinleştirilmesini sağlamak temel hedefidir.