Emeklilik Gözetim Merkezi

Emeklilik Gözetim Merkezi, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 20/A maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığının görevlendirme ve yetkilendirmesi çerçevesinde; bireysel emeklilik sisteminin etkin ve güvenli işlemesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak, emeklilik şirketleri ile bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin gözetimini yürütmek üzere 10 Temmuz 2003 tarihinde kurulmuştur.