Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

2001 yılında kurulan TSPB, kamu kurumu niteliğinde,öz düzenleyici bir meslek kuruluşudur. Sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları Birlik üyesidir. Üye listesi, TSPB internet sitesinde yer almaktadır.

Ülkemizde sermaye piyasasının gelişmesi ve derinleşmesine yönelik hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışmalar yürütmektedir. Sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak ve yatırımcıların bu alanlara yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler düzenlenmektedir. Ayrıca, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans merkezi olması amacı için çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

https://www.tspb.org.tr/tr/