Projelerimiz

Katılım Genç Gelişim Programı 

Katılım Genç Gelişim (KGG), İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel ayağından bir tanesi olan “katılım finans” alanında insan kaynağı potansiyelinin yükseltilmesi, mevcut insan kaynağının geliştirilmesi, katılım finans alanında farkındalık ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve IFCap Building çözüm ortaklığında hazırlanmış bir eğitim ve sertifikasyon programıdır. 

İki aşamalı eğitim sürecinden oluşan KGG programının ilk aşamasında, programa başvuran adaylar arasından genel yetenek sınavında ilk 1.000’e girmeye hak kazanan katılımcılara, alanında uzman sektör profesyonelleri ve akademisyenler tarafından “Katılım Finans Temel Eğitimi” verilmektedir. İkinci aşamada ise birinci aşama eğitim sürecinde yapılan ara sınavlar, eğitim sonu genel değerlendirme sınavı ve İngilizce dil sınavı sonucunda ilk 100’e girmeye hak kazanan katılımcılara alanında uzman uluslararası eğitmenler tarafından “Sertifikalı İslami Finans Yetenek Eğitimi” (The Certified Islamic Finance Talent Training) verilmektedir. 

KGG programı, katılımcılarına, uluslararası perspektife ve yerel dinamiklere uygun katılım finans temel eğitim fırsatı sunmaktadır. Eğitim ile katılımcılara katılım finansın konvansiyonel finans sisteminden neden farklılaştığını, bu farklılığın temellerinin neye dayandığını ve mevcut küresel sistemde katılım finansın nasıl konumlandığına dair farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak kazandırılan bu farkındalık ile katılımcıların finansal okuryazarlık kapsamında katılım finans alanına dair okuryazarlığının artırılması amaçlanmaktadır. Eğitimler ile finans sektörünün bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin temeli atılmaktadır. Böylece programı başarıyla tamamlayan adaylar eğitim ve kariyer planlamalarında farklı bakış açılarına sahip olabilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yeşil Sukuk Çalışma Raporu 

16.07.2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile duyurulan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın “3.2.4. Yeşil Sukuk alanında çalışmalar yürütülmesi” eylemi uyarınca sorumlu kurum T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Yeşil Sukuk Çalışma Raporu hazırlanmıştır.  

Yeşil Sukuk Çalışma Raporu Kapsamında; 

  • Sürdürülebilir ve yeşil finans kavramları ile bu alana yönelik küresel gelişmeler özetlenmiş, yeşil finans kapsamında en yüksek hacme sahip finansal ürünler olan yeşil tahvil ve yeşil kredilere ilişkin gelişmeler ile Türkiye’de yeşil finans kapsamında son dönemde atılan politika adımları ile Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusundaki temel hedeflerine, 
  • İslami finans kapsamında yeşil finans ve yeşil sukuka ilişkin genel çerçeve, kavramlar, eğilimler ve güncel gelişmelere, 
  • Yeşil sukukun geleneksel sukuktan farklılıklarına, kurumsal yönetişimi ile Dünyada ve Türkiye’de seçili yeşil sukuk ihraçlarına, 
  • Dünyada ve Türkiye’de sukuk/yeşil kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tespitler ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

Yeşil Sukuk Çalışma Raporu hazırlık sürecinde sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuş, çalışma grubu toplantı çıktıları ve araştırmalar sonucunda raporun nihai hali verilmiştir. Yeşil kira sertifikası, Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimini destekleyecek önemli bir finansal ürün olmasının yanında katılım finansın gelişmesi ve İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası bir katılım finans merkezi olması açısından da büyük bir potansiyel taşımaktadır. Bu minvalde, Yeşil Sukuk Raporunun ülkemiz ekonomisi ile katılım finansın gelişimine ve iklim krizi ile mücadele sürecinde kullanılacak faydalı bir metin olması temenni edilmektedir. 

Yeşil Sukuk Çalışma Raporu için tıklayınız