Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda 7192 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik kapsamında kurulmuş olup, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları TÖDEB’e üye olmak zorundadır.

Finansal kapsayıcılık ve okuryazarlığı artırmak, finansal teknoloji ve inovasyonun özellikle ödeme hizmetleri alanında gelişmesini sağlamak üzere strateji oluşturmak ve söz konusu stratejinin uygulanmasına yönelik kararlar almak, ortak projelere ilişkin iş birliği zemini oluşturmak, meslek ilkeleri ve standartlarını belirlemek, sektör gelişmelerini yakından takip ederek bilgi paylaşım ve aktarımları yapmak, üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hakem heyeti oluşturmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarını tanıtmak, genel ve istatistiki bilgileri tutmak ve düzenli olarak kamuya açıklamak, finansal teknolojinin gelişmesi ve ülkemizin bu alanda bir çekim merkezi haline gelmesi maksadı ile üyelerinin ödeme hizmetleri alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini uluslararası alana taşımak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun


Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik


Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ
 

https://todeb.org.tr