Millî Fintek Strateji Belgesi

Finans Ofisi olarak ülkemizin finansal teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunmasını öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendirip çalışmalar yürütmekteyiz. Fintek alanında yaşanan gelişmelerin ülkemizin finansal istikrarını, güvenliğini ve gelişimini sürdürmesine yardımcı olmasıyla birlikte yeni finansal kaynakların ortaya koyulması ve küresel fırsatların yakalanması açısından finans ekosisteminin geleceğini etkileyecek hususların başında gelmektedir.

11. Kalkınma Planı ve 2021 yılında yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda yer alan eylem maddeleri doğrultusunda sorumlu kuruluş olarak Başkanlığımız koordinasyonunda ilgili kamu kurumları, yerleşik finansal kuruluşlar ve fintek ekosistemi temsilcilerinin katkılarıyla Millî Fintek Strateji Belgesi hazırlanmıştır. Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası bağlamında ülke potansiyelinin ortaya koyulması ve değerlendirilmesi için bu alanda yapılacak çalışmaların bütüncül ve kapsayıcı bir planlama ile ele alınmasına ve hedeflenen çıktıların ülkemiz çıkarları doğrultusunda oluşturulmasına özen gösterilmiştir.

Yoğun ve özverili çalışma sonrasında oluşturulan Millî Fintek Strateji Belgesi’nin yakın zamanda kamuyoyu ile paylaşılması beklenmektedir.