Mevzuat

7412 Sayılı İFM Kanunu

7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünün uluslararası alanda artırılması, finans piyasaları ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunulması, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonun güçlendirilmesi ve bu sayede İFM’nin önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kanun ile İFM alanı, İFM’nin yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmektedir. Kanun’da; İFM’yi uluslararası alanda rekabetçi kılmak ve İFM’nin yatırımcı dostu, kolaylaştırıcı bir ekosisteme sahip olabilmesi amacıyla başta katılımcı belgesi, Tek Durak Büro, vergi avantajları ve diğer teşvikler olmak üzere ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. 

Kanun metnini indirmek için linke tıklayınız: 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İFM Uygulama Yönetmeliği

Kanun’un 10. maddesinde uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususların yönetmelik ile düzenleneceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, katılımcı belgesi verilmesine ve Tek Durak Büronun işleyişine ilişkin usul ve esaslar dahil uygulamaya ilişkin bütün hususları kapsayan İFM Uygulama Yönetmeliği çalışmaları devam etmektedir.