Katılımcı Belgesi

Katılımcı Belgesi

İFM Ekosisteminde Yer Almak İçin “Katılımcı Belgesi”

İstanbul Finans Merkezi; küresel finans krizi sonrası önemi daha iyi anlaşılan katılım finansı konusunda gelişim sağlanmasını ve finansal teknoloji alanındaki faaliyetlerin desteklenmesini amaçlayan uluslararası sermaye piyasalarına entegre bir ekosistem olarak kurgulanmaktadır. 

Ülkemiz adına önemli bir kalkınma hamlesi olarak öne çıkan İFM’de kurgulanmakta olan finansal ekosistem ile uluslararası sermaye hareketlerinden ülkemizin daha verimli istifade etmesi imkanı oluşacak ve küresel yatırımlarda ülkemizin payı artacaktır.

Katılımcı belgesi, İFM bünyesinde oluşturulacak finansal ekosistemde yer almak, ofis alanında faaliyet göstermek ve başta 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuat ile İFM’de sağlanan istisna ve indirimler ile diğer kolaylaştırıcı yapılardan faydalanmak için alınması zorunlu bir belgedir. 

Katılımcı belgesi başvuruları İFM Portalı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İFM Portalı; kullanıcı dostu bir dijital platform tasarlanmış olup katılımcı ve katılımcı adaylarına hizmet verecektir. 

Katılımcı adayının başvurusunu gerçekleştirmesi, bütün koşulları sağlaması ve başvurusunun olumlu değerlendirilmesi halinde, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi düzenlenir. Katılımcı belgesi verilmesine, muafiyet koşullarına, katılımcı belgesinin askıya alınması ve iptaline ilişkin hususlar dâhil katılımcı belgesine dair usul ve esaslar 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’nun yayımlanacak olan uygulama yönetmeliği ile belirlenecektir.