İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, 4 Kasım 2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 1733 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile "2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" içerisine alınmış ve üssün hayata geçirilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi liderliğinde İstanbul’da kurulacak olan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, finans ve finansla ilgili teknolojik girişimcilik sektörlerinin gelişimine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmaktadır.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, ilk etapta çeşitli büyüklüklerdeki yerli teknoloji şirketlerine öncelik verecek olmakla birlikte, daha sonraki süreçlerde küresel teknoloji şirketlerinin de ülkemize ve bölgemize hizmet verebilmelerini sağlamak üzere kurgulanmaktadır.

Bu üs sayesinde gelişmekte olan FinTek sektörünün İstanbul Finans Merkezi (İFM) içerisinde hem yerel hem küresel düzeyde faaliyet gösteren bir cazibe merkezi olarak konumlanması, İFM'nin gittikçe dijitalleşen küresel ekonomide hedeflediği vizyon açısından önemlidir. İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, ülkemizde var olan teknopark ekosisteminde finans ve finansla ilgili teknoloji alanlarında özelleşmiş, tematik ve yenilikçi bir teknoparkı bünyesinde barındırma noktasında bir ilk olacaktır.

Üssün tasarımında ve işletilmesinde özgün, şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, bilimsel, rekabetçi ve insana fayda gibi bazı temel prensiplerin uygulanması hedeflenmektedir. Ana hedef ise bu temel soyut prensiplerin İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü'nde somut ve dijital sistemler olarak hayata geçirilmesidir.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, birbirlerinden bağımsız ama aynı zamanda birbirleriyle entegre ve koordine işleyen katmanlar hâlinde tasarlanacaktır. Üssün hedeflediği amaçlardan biri de, yaptıkları işin doğası itibarıyla birbirlerini destekleyen “FinTek” ve “Teknoloji” ile ilgili çeşitli özel sektör dikeylerini tek noktada buluşturarak aralarındaki etkileşimi arttırmak ve iş süreçlerini birbirine entegre etmektir.

Bir başka amaç ise, ülkemize en yüksek faydayı sağlayacak gelişmiş altyapıları özel sektör ve kamu eşgüdümü ile hayata geçirmek, bu altyapıların devamlılığını sağlamak ve bu sayede geliştirme ve iyileştirmenin sürekliliğini mümkün hâle getirmektir.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü, FinTek alanındaki ekonomik, akademik ve organizasyonel faaliyetlerin artırılması amacına yönelik olarak,

  • Ülkemiz "FinTek Ekosistemi"ndeki FinTek ve teknoloji şirketleri ile kişilere,
  • Kurumsal risk yatırım şirketlerine, melek yatırımcılara ve yatırım üzerine odaklanmış diğer şirketler ile kişilere

hizmet verecektir.

1733 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne görev olarak tevdi edilen “FinTek Ekosistemi Stratejisi Oluşturulması” ve “Düzenleme Deney Alanı ve Endüstri Deney Alanı” oluşturulması konuları ile İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü içerisinde oluşturulacak olan özel sektör ekosisteminin ihtiyaçları; ülkemiz vatandaşlarının en yüksek çıkarları ve kamu kurumlarımızın ihtiyaç ve hedefleri göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.