İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü (İFTÜ), fintek sektöründeki potansiyeli yansıtmak amacıyla finans sektörü ve girişimcilik alanındaki gelişmelere ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yapı, ülkemizde var olan teknoloji geliştirme bölgesi modelini finans alanında uzmanlaşmış, tematik ve yenilikçi bir yaklaşımla buluşturacaktır. İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan İFTÜ, uygulama açısından bir ilk olacaktır. Büyüyen ve gelişen fintek sektörünün böylesi bir merkeze olan ihtiyacını karşılaması beklenen İFTÜ, ülkemizin fintek stratejilerinin hayata geçirilmesinde de önemli bir görev üstlenecektir.

İFTÜde yer alacak girişimci ve şirketlere 2001 yılında yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında çeşitli avantajlar sağlanacaktır. Bu kapsamda, bölgede faaliyet gösteren firmalara birtakım mali teşvikler sağlanacaktır. Şirketler ve Çalışanlar için Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisnası, Ar-Ge ve İdari Personel için Gelir Vergisi Muafiyeti ve Sigorta Primi İndirimi, Geliştirilen Ürün ve Hizmetlere Damga Vergisi Muafiyeti, işverenlerin personelin sosyal güvenlik/emeklilik fonları için yaptığı ödemelerde yapılacak %50 iskonto oranı bu önemli teşviklerden bazılarıdır.

İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü'nde faaliyet gösterecek şirketler çok özel fırsatlara sahip olacaktır. Burada yer alan fintek şirketleri büyük bir fintek ekosistemine dahil olurken, en son teknolojiye sahip altyapı ve tesislerden faydalanabileceklerdir. Gerektiğinde mali ve hukuki konularda profesyonel danışmanlık alacak olan şirketlere/girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler verilecektir. Nitelikli insan kaynağına erişerek, yüksek kaliteli bir ortamda çalışma şansına sahip olabileceklerdir. Teknoloji Transfer Ofisi ile şirketlere ulusal/uluslararası projeler ile Fikri Mülkiyet Hakları vb. konularda yazım ve danışmanlık desteği verilecektir. Teknoloji Transfer Ofisi sayesinde şirketler ve girişimciler üniversite-sanayi ekosisteminde iş birliği yapabilecektir.

Fintek dikeyindeki teknoloji tabanlı girişimlerin “Ön Kuluçka, Kuluçka, Uluslararası Hızlandırma Programları” ile her aşamada desteklenmesine yönelik hizmetler verilmesi planlanmaktadır. Dijital bankacılık, borçlanma, varlık yönetimi, ödemeler, kripto varlıklar, sigorta teknolojileri, sermaye piyasaları ve katılım fintek gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlerin büyümesi ve sürdürülebilir yapıya kavuşması için aşağıdaki destekler verilecektir:

 • Fintek girişimlerine özgü eğitim ve mentorluk,
 • Finansal kurumlarla çalışma imkânı ve Türkiye’nin en büyük fintek ağına erişim,
 • Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin iş birliğinde olduğu uluslararası fintek ağlarına erişim,
 • Danışmanlık desteği;
  • Ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik,
  • Hukuk ve düzenleme,
  • İletişim ve pazarlama,
  • Şirket kurulumu, muhasebe, değerleme ve finansman
 • Yatırımcılarla buluşma imkânı,
 • Uluslararasılaşma,
 • Merkezi konumda ofis,
 • Teknik ve teknolojik altyapı.