İstanbul Finans Merkezi Hakkında

İstanbul Finans Merkezi Hakkında

İstanbul Finans Merkezi (İFM), medeniyetlerin bağlantı noktasında yer alan konumu, dinamik ve nitelikli insan kaynağı ile değişen küresel ve bölgesel ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte bir finansal ekosistemdir.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisine tevdi edilen görevler kapsamında koordine ettiği ve yürüttüğü çalışmaların da katkısıyla İFM, dünyanın önde gelen ve hızla büyüyen finans merkezleri arasında yer alacaktır.  Küresel finans mimarisinin yeniden tasarlandığı bu süreçte İFM, bir çekim merkezi olmayı ve öncü küresel finans merkezleri arasında konumlanmayı hedeflemektedir. 

Türkiye’nin finansal altyapısının daha verimli bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunacak İFM’nin vizyonu “küresel ve bölgesel sürdürülebilir finansal ortamın tesis edilmesine katkı sağlamak”tır. Bu çerçevede İFM, varlığa dayalı finansmanı öne çıkaran katılım finans ve dijitalleşen dünyaya yeni açılımlar kazandıran finansal teknolojiler ile gelişmeyi amaçlayan bir strateji etrafında şekillenmektedir. 

Büyüme ve üretim odaklı yeni ekonomi politikasının en önemli araçlarından birisi olan İFM, farklı pek çok finansal kuruluşu bünyesinde bulundurarak nitelikli istihdam sağlayacak, finansal hareketliliği, finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek ekonomik büyümeye ivme kazandıracaktır. 

İFM; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bankacılık ve banka dışı finans kurumları, sermaye piyasası kuruluşları, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketleri gibi geniş yelpazede kurum ve kuruluşları bünyesinde barındırarak canlı ve etkin bir finansal kümelenme bölgesi olacaktır. 

3,4 milyon m2 alan üzerine kurulan İFM; 1,4 milyon m2 ofis alanı, 100 bin m2 alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkeziyle beraber çeşitli sosyal donatıları, otel ve perakende hizmetleri ile akıllı şehir yönetimi anlayışıyla çevre dostu Gold LEED sertifikalı bir kümelenme bölgesi olarak katılımcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak finansal bir ekosistemdir. 

Bu finansal ekosistemin etkin biçimde yürütülmesini ve İFM’nin diğer benzeri küresel finans merkezleri gibi özel statülü bir alan olarak kurulmasını teminen 7412 sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu 28 Haziran 2022 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

İFM ekosisteminde yer almak ve ilgili mevzuat ile İFM’de sağlanan teşvikler ve diğer kolaylaştırıcı yapılardan faydalanmak için İFM Portalı üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılarak katılımcı belgesi alınması gerekmektedir. İFM’de katılımcıların temel bürokratik işlemlerinin hızlandırılması ve tek bir hizmet noktasından çözümlenebilmesi amacıyla İFM katılımcılarının faaliyetlerine ve katılımcıların çalışanlarına ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin izin ve benzeri onay başvurularının kolaylıkla yapılabilmesi adına Tek Durak Bürodan hizmet verilecektir. İFM’de tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi ve yönetilmesi ile bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan yönetici şirket tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için https://ifm.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.