resizeimage

“Milli Fintek Strateji Belgesi” Görüşmeleri Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak 11. Kalkınma Planı ile 2021 Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda “Milli Fintek Strateji Belgesi” çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ülkemizin finansal teknolojiler ve inovasyon konusunda dünyanın önemli ve önde gelen ülkeleri arasında bulunmasını en öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendirmekteyiz. Fintek alanında yaşanan gelişmelerin ülkemizin finansal istikrarını, güvenliğini ve gelişmesini sürdürebilmesine yardımcı olmasıyla birlikte yeni finansal ve ekonomik kaynakların ortaya çıkarılması, küresel finans ve teknoloji alanlarındaki fırsatların yakalanması açısından gelecek finans ekosistemini etkileyecek hususların başında geldiğinin farkında ve bilincindeyiz.

Fintek ekosisteminin ülkemizde gelişmesine yönelik yol haritası bağlamında ülke potansiyelinin ortaya konulması ve değerlendirilmesi için bu alanda yapılacak çalışmaların bütüncül ve kapsayıcı bir planlama ile ele alınması ve hedeflenen çıktıların “Milli Fintek Stratejisi” ile gerçekleşmesi önem arz etmektedir.

Finans Ofisi olarak; tüm lisanslı elektronik para ve ödeme kuruluşları, açık bankacılık, sigorta teknolojileri, sermaye piyasası, mevzuat ve hukuk teknolojileri, girişim sermayesi fonları, yeni girişimler, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB), TOBB Fintek Sektör Meclisi ve ilgili kamu kurumları ile “Milli Fintek Strateji Belgesi” kapsamında görüşmeler gerçekleştirdik.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Finansal Teknolojilerden Sorumlu Proje Müdürü Melih Turan, yüzü aşkın fintek şirketi ve paydaşıyla yapılan görüşmelerin finansal teknoloji alanının stratejik olarak gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek; tüm fintek ekosisteminin görüşlerine başvurularak bir strateji belgesi hazırlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.