kolaj_2_news

“Katılım Finans Strateji Belgesi” Yurt Dışında Görev Yapan Diplomatlara Tanıtıldı

Finans Ofisimiz koordinasyonunda, ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan ve 2022/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 5 Ekim 2022 tarihli ve 31974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi (KFSB)”, ülkemizin hâlihazırda yurt dışında görev yapmakta olan diplomatlarına tanıtıldı. 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde 3 farklı oturumda gerçekleştirilen çevrim içi etkinliklere, 122 farklı yurt dışı temsilciliğinden 200’ün üzerinde büyükelçilik personeli katılım sağladı. İlk gün Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Kuzey ve Güney Amerika’da görev yapan diplomatların katıldığı etkinliğin ikinci günü ise, Asya ve Avustralya’daki görevli diplomatların iştirakleriyle tamamlandı. 

İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finans alanında ülkemizin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan KFSB’nin yurt dışındaki tanınırlığını desteklemek amacıyla düzenlenen çevrim içi oturumların açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanımız Prof. Dr. Göksel Aşan tarafından gerçekleştirildi. 

KFSB’nin yurt dışı tanıtımında temsilciliklerimizin sağlayacağı değerli katkılar önemli

Başkan Aşan konuşmasında, mevcut küresel finansal sistemin sorunlarına değinerek, bu sorunların aşılmasında katılım finansın sağlayabileceği katkıları vurgulayarak, Türkiye’de katılım finansın payının artırılmasında iç talepteki büyümenin yanı sıra, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizin katılım finans sistemine dâhil edilmesinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda Başkan Aşan, Katılım Finans Strateji Belgesi’nin ve Türkiye’nin katılım finans sektörünün yurt dışında tanıtımı konusunda temsilciliklerimizin sağlayacağı değerli katkıların ehemmiyetinin altını çizdi. 

Açılış konuşmalarının ardından oturumlar, Finans Ofisi Katılım Finans Dairesi Başkanımız Dr. Tarık Akın’ın “Katılım Finans Strateji Belgesi”nin kapsamlı tanıtımını yaptığı sunum ile devam etti. Dr. Akın sunumunda; KFSB’nin, sistemin yapısal sorunlarına sağlayacağı uygulanabilir ve gerçekçi çözümlerini katılımcılarla paylaştı. 

Ülkemiz yurt dışı temsilciliklerinin, Türkiye’de hâlihazırda önemli bir gelişim gösteren, insani ve ahlaki değerler ile risk paylaşımını merkeze koyan katılım finans sektörüne yönelik farkındalığın artırılması ve KFSB’nin yurt dışındaki tanıtımının desteklenmesi hedefiyle düzenlenen çevrim içi oturumlar, büyükelçiler ve diplomatlardan gelen soruların yanıtlanmasıyla birlikte son buldu.