ifm_kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) önde gelen küresel finans merkezlerinden biri olmasını sağlamak amacıyla 7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabulünün ardından, 28 Haziran 2022 tarihli 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile İFM alanı, İFM’nin yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenleniyor.


Kanunda, İFM’yi uluslararası alanda rekabetçi kılmak ve İFM’nin yatırımcı dostu, kolaylaştırıcı bir ekosisteme sahip olabilmesi amacıyla başta katılımcı belgesi, tek durak büro, vergi avantajları ve diğer teşvikler olmak üzere ilgili düzenlemelere yer veriliyor.


İFM’de Yer Alacak Kurum ve Kuruluşlara “Katılımcı Belgesi” Verilecek
Bölgeye özgü bir ekosistem tasarlanması amacıyla, 2019 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesiyle birlikte hem inşaat süreci hem de hukuki alt yapının oluşturulması yönündeki çalışmaları da hız kazanan İFM’de ofis alanında faaliyette bulunmak isteyen kurum ve kuruluşlara “Katılımcı Belgesi” verilecek. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından verilecek olan katılımcı belgesi ile İFM Kanunu kapsamında sunulacak teşvik, indirim, istisna ve avantajlardan yararlanılabilecek. Kanunla birlikte, katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de finansal hizmet ihracı kapsamında gerçekleştirmiş oldukları faaliyet ve işlemlerine özgü vergi teşvikleri verilecek olup, bu kapsamda belge sahibi kuruluşlara; elde edilen kazançlardan %75 kurumlar vergisi indirimi (2022-2031 yılları arasındaki vergilendirme döneminde bu oran %100), BSMV ve damga vergisi istisnaları sağlanacak.

 
Ayrıca, İFM’de istihdam edilen personele gerekli şartları sağlaması halinde (yurt dışında en az beş veya on yıl mesleki tecrübeye sahip olup son üç yılda Türkiye’de çalışmamış olmak) gelir vergisi istisnası uygulanacak. Finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden, finansal faaliyet harçları beş yıl süreyle alınmamakta olup, İFM’deki taşınmazların kiralanmasına dair işlemler de her türlü harçtan ve damga vergisinden istisna tutulacak. Tüm bu teşviklerden en az üç ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri de yararlanabilecek. Ek olarak; kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek ve İFM’yi yatırımcılar için cazip kılmak amacıyla, katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ve düzenleyecekleri belgeleri yabancı para cinsinden tutabilmelerine ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapabilmelerine de imkân sağlanacak. İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her türlü muamele, mukavele ve muhaberede Türkçe kullanma zorunluluğu bulunmayacak. 


Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Tarafından Sevk ve İdare Edilecek “Tek Durak Büro”, Temel Bürokratik İşlemler için Çeşitli Kolaylaştırıcı Hizmetler Sunacak
İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyet gösterecek katılımcıların, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin izin, ruhsat, lisans ve onay gibi başvurularının yapılabildiği ve tek noktadan sonuçlandırılabildiği hızlı ve etkin bir çözüm merkezi olarak kurgulanan “Tek Durak Büro” ile bölgede faaliyet gösteren katılımcılara temel bürokratik işlemleri için çeşitli kolaylaştırıcı hizmetler sunulacak. İFM’de yer alan yerli ve yabancı katılımcıların; şirket tescil işlemleri, vergi işlemleri, sosyal güvenlik işlemleri, ikamet izni, çalışma izni, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemleri ve personel istihdamı gibi süreçleri kolaylaştırılarak, bunlara yönelik tek bir hizmet noktasından çözümler üretilmiş olacak. 


Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından sevk ve idare edilecek “Tek Durak Büro”da sunulan faaliyet izni, ruhsat, vergi veya diğer idari iş ve işlemler için ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükler dışındaki işlemlerin tamamı ücretsiz sunulacak.


Tek Durak Büro’da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcileri ile bu bakanlıklarca gerekli görülmesi halinde bunların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşları veya bu bakanlıkların denetiminde olan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili ilçe belediyesi temsilcileri yer alacak. Bu haliyle gerekli tüm resmi işlemler tek bir merkezden yönetilerek katılımcılara önemli bir kolaylık sağlanmış olacak.


İstanbul Finans Merkezi, Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan şirketle yönetilecek
İstanbul Finans Merkezi Kanunuyla, İFM’de ortaya çıkabilecek tüm ihtiyaçların tek elden ve hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölümlerin ve alanların kiralanması faaliyetleri Türkiye Varlık Fonu tarafından kurulan TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim AŞ tarafından gerçekleştirilecek.


7412 Sayılı İstanbul Finans Merkezi Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız.