fintek_TDk_news

Finans Ofisimizin önerisi ile“fintek” kavramı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’e kazandırıldı

Finansal teknoloji kavramı teknolojinin gelişimi ile birlikte uzun yıllardır kullanılmaktaydı. Finansal teknoloji uygulamalarının artışıyla bu alan dikey bir sektöre dönüşerek dünya çapında “fintech” olarak kavramsallaştı ve son on yılda sıkça kullanılır hale geldi. 

Kavram karmaşası ortadan kaldırılmış oldu.

Küreselleşmenin etkisiyle bu tür yabancı kavramlar dilimize doğrudan girmekte, hem kelimenin kendisi hem de anlamı zamanla farklı kullanımlara neden olmaktadır. Ülkemizde de popüler hale gelen ve finansal teknolojiler kavramının kısaltması olan fintek kelimesi uzun süredir fintech şeklinde kullanılmaktaydı. Bu kavramın ne ifade ettiği ise tam anlamıyla açık olmaması, dilimizde kavram karmaşasına neden oluyordu. 

İstanbul’u bir finans merkezi haline getirme hedefi ile gerçekleştirilen İstanbul Finans Merkezi projesinin en önemli 2 odağından ve aynı zamanda Finans Ofisimizin finansal stratejiler kapsamında belirlediği 3 temel alandan birisi olan finansal teknolojiler ülkemizde ve dilimizde yaygınlaşmaktadır. Finans Ofisimizin önerisi ile “fintek” kavramı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’e kazandırılarak Türkçe kullanımda tekdüzelik sağlanmış oldu. Fintek kavramının genel anlamı açık bir şekilde ifade edilerek doğru bir tanım sağlandı.

Fintek sözcüğü Türkçe Sözlük’te şu şekilde tanımlandı: 

  1. Finansal hizmetleri yenilikçi, tamamlayıcı ve hızlandırıcı iş modelleri ile sayısal teknolojiler kullanarak sunan kuruluş veya ürün: 
  2. sf. Finansal hizmetleri yenilikçi, tamamlayıcı ve hızlandırıcı iş modelleri ile sayısal teknolojiler kullanan (uygulama, sistem vb.).

Ülkemizin fintek gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.

Finans Ofisimiz aynı zamanda Millî Fintek Strateji Belgesi'nin oluşturulması için bir süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Önümüzdeki dönemde yayımlanması planlanan strateji belgesi ile Türkiye’nin potansiyeli ve kısıtları da göz önünde bulundurularak sürdürülebilir, yerli ve rekabetçi bir yapının ortaya konması hedeflenmektedir. Bu bağlamda fintek sözcüğünün Türkçe Sözlük’te tanımlanması hem kamuda hem sektörde doğru kullanımının önünü açarak ülkemizin fintek gelişimine katkı sağlaması beklenmektedir.