foder_news

Finans Ofisimizin Koordinasyonunda Hayata Geçirilen “Benim Param Değerli” Projesi Gong Töreni ile Başladı

Benim Param Değerli projesi kapsamında kamu çalışanlarının finansal farkındalığının artırılması, finansal okuryazarlık bilgilerinin geliştirmesi ve finansal kararlarını doğru şekilde verebilmesi için çeşitli konu başlıklarında eğitimler güncel bilgiler ışığında Finans Ofisimizin koordinasyonunda ve Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğinde hazırlandı. Eğitimler T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı “Uzaktan Eğitim Kapısı” platformunda yayınlandı.

Tasarruf bilincini artırmayı ve finansal alanda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor

“Benim Param Değerli” eğitim serisi kamu çalışanlarının paralarını kendilerine en iyi gelecek şekilde kullanabilmeleri, kısa, orta ve uzun vadede finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmeleri için hazırlandı.  Projenin ilk fazında öncelikli olarak finansal okuryazarlık kavramı ele alınıyor. Kamu çalışanlarının para ile olan ilişkisinde büyük farkındalıklar kazanmasını sağlayacak; bütçe yapma, finansal plan hazırlama, tasarruf etme ve yatırım araçları konularına değiniliyor. Ayrıca eğitim kapsamında, enflasyondan korunma yolları, finansal teknoloji kullanımı, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta içerikleri ile paramızı güvenceli şekilde değerlendirmenin yollarına örnekler ile yer veriliyor.

Proje, Türkiye’de tasarruf bilincini artırmayı ve finansal alanda farkındalık kazandırmayı amaçlıyor. Eğitim içeriklerinden elde edilecek farkındalık sayesinde bireylerin kendileri için en doğru finansal kararları alabilmeleri, kendi ekonomilerini yönetebilmeleri hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında davranışsal finans ve ileri seviye finansal okuryazarlık içerikleri ele alınacak. İlk aşamada projeden binlerce kamu çalışanı faydalanabilecek.

Borsa İstanbul’da gong "Benim Param Değerli" için çaldı

Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Törenine, Finans Ofisi Başkan Yardımcımız Necip Fazıl Kaymak, Borsa İstanbul Grubu Genel Müdürü Dr. Korkmaz Ergun ve FODER üyeleri katıldı.

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada; “FODER’in finansal okuryazar bir Türkiye amacına büyük bir katkı sunacağına inandığım Benim Param Değerli projesi ile özellikle yeni işe başlamış olan kamu çalışanları başta olmak üzere projeden faydalanan herkesin parasını yönetmek konusunda bilinçli bir farkındalık kazanmasını ve finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmelerini hedefliyoruz.”dedi.

FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal, CFA Borsa İstanbul’da düzenlenen Gong Töreni etkinliğinde; "Bireysel tasarruf oranlarının artması, bireylerin kendileri için doğru finansal kararları alabilmesi finansal okuryazarlık farkındalığı ile mümkündür. FODER olarak bu farkındalığın oluşması ve kamu çalışanlarının faydalanması adına Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile imzaladığımız iş birliği protokolü kapsamında Benim Param Değerli eğitim serisini oluşturduk. Bu çevrimiçi eğitim serisi ile kamu çalışanlarının gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine, finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgiye, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmalarını hedefliyoruz. Temennimiz proje faydalanıcılarının çevrelerine, çalışma arkadaşlarına, ailelerine de bu etkiyi taşıyabilmek. Projenin bugünden başlayarak etkisinin katlanarak artacağını inanıyorum” ifadelerini kullandı.