IHU_protokol_news

Finans Ofisimiz ve İbn Haldun Üniversitesi Arasında Sürdürülebilirlik Alanında Çerçeve Protokol İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi olarak, ülkemizin İstanbul Finans Merkezi kapsamında bölgesel ve uluslararası bir finans merkezi olması ve başta katılım finans araçları olmak üzere finansal ürün çeşitliğinin artırılması, sürdürülebilirlik uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği çalışmalarına devam ediyoruz. 

Bu doğrultuda, Finans Ofisimiz ile İbn Haldun Üniversitesi arasında, üniversitenin uhdesinde kurulacak olan “İstanbul Sürdürülebilir Kalkınma ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi”nin yapısı, çalışma prensipleri ve söz konusu Merkez ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere bir çerçeve protokolü imzalandı.

İmza töreni Finans Ofisi Başkanımız Prof. Dr. Göksel Aşan ile İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’ın  teşrifleriyle, 16 Nisan 2023 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Üniversitenin uhdesinde kurulacak olan oluşum; başta yeşil finans olmak üzere sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında katılım finans kapsamındaki faaliyetler olarak tanımlanan “katılım esaslı sürdürülebilir finans” alanında araştırmalar yapma, bu araştırma çıktılarını yayımlama ve ürün geliştirme misyonu ile hayata geçirilecek. Ulusal ve uluslararası boyutta ihtiyaç duyulan insan kaynağını yetiştirmek amacıyla lisansüstü seviyede programlar açmayı planlayan Merkez, bu programların içeriğini ve kapsamını belirleyecek; ulusal ve uluslararası boyutlarda seminer, toplantı, çalıştay, konferans, eğitimler düzenleyecek; ulusal ve uluslararası boyutta proje hazırlayacak, bu alanlarda açılan proje çağrılarına cevap verebilecek nitelikte ortak çalışmalar ve iş birliğinde bulunacak.

“Dünyada sayılı örneklerden birisi olacak”

Protokol kapsamında kurulacak olan “Sürdürülebilir Kalkınma ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi”nin, yapısı itibarıyla dünyada sayılı örneklerden birisi olacağına vurgu yapan Finans Ofisi Başkanımız Prof. Dr. Göksel Aşan, söz konusu Merkezin, İstanbul Finans Merkezi Projesi ile katılım finans alanında küresel bir merkez olmayı hedefleyen Türkiye için önemli katkılar sağlayacağı öngördüğünü belirtti. Başkanımız Prof. Dr. Aşan ayrıca, üniversite ile imzalanan protokol kapsamında kurulacak merkez ile katılım finansın sürdürülebilirlik alanında katkısını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. 

İmza töreninde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’sa dünyada yaşanan ekonomik sorunları hatırlattı. İstanbul Sürdürülebilir Kalkınma ve İslami Finans Mükemmeliyet Merkezi’nin bu sorunların çözümünde önemli bir rol oynayacağını vurguladı. 

Arkan “Hem üniversitemizi hem öğrencilerimizi hem kurumlarımızı hem devletimizi hem milletimizi geleceğe hazırlayabilmek dünden çok daha önemli bir mesele. İbn Haldun Üniversitesi olarak doğrusu bunu da önemsiyoruz. İmzaladığımız protokol hem gelecekle bağlantılı hem de sürdürülebilirlikle bağlantılı. Bundan dolayı önemsiyoruz. İçinde yaşadığımız dünyanın ekonomik sorunları da var. İnşallah bu bir tohum, ümit ederiz ki ileride meyvelerini hep beraber yeriz.” ifadelerini kullandı.