Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimizin Koordinasyonunda Hazırlanan “Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021” Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonunda hazırlanan “Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu” yayımlandı.

Türkiye finansal teknolojiler sektörüne ilişkin gelişmelerin ve verilerin güncel ve doğru şekilde sunulmasını sağlayacak Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2021 çalışması, yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre referans sağlamak üzere hazırlanmıştır. İlk kez yayımlanan raporun her yıl düzenli bir şekilde ekosistem ile paylaşılması planlanmaktadır. 

İnovasyonu destekleyici düzenlemeler artarak devam ediyor. 

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi koordinasyonu ve Startups.watch iş birliği ile hazırlanan Türkiye Fintek Ekosistem Durum Raporu’nda finansal teknolojiler alanında son yıllarda hayata geçirilen ve fintek sektörünün gelişimine ön açan düzenlemeler detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Özellikle pandeminin etkisiyle finans sektöründe değişen ihtiyaçlar, ürün ve hizmet uygulamalarında dijitalleşmeyi arttırmıştır. Bu doğrultuda güncellenen düzenlemeler de işlem kolaylığı ve verimlilik esasıyla sektöre yön göstermeye devam etmektedir. Uzaktan müşteri edinimi ile bireysel müşterilerin kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin fiziki olarak yürütülmesi zorunluluğu ortadan kalkmıştır. TR Karekod düzenlemesi ile birlikte karekod teknolojisi aktif bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin kurulması,  paya ve borca dayalı kitle fonlaması, e-para kuruluşları için IBAN uygulaması gibi bir takım yenilikler sektöre yeni bakış açıları getirmiş ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına imkân tanımıştır. Ödeme hizmetlerine ilişkin güncellenen ikincil düzenleme ile açık bankacılığa dair tanımlar netleştirilerek ödeme emri başlatma ve hesap bilgisi hizmet sağlayıcı iş modelleri hayatımıza girmiştir. Bu ikincil düzenleme aynı zamanda ödeme hizmetlerinin teknik ve hukuki altyapısını güçlendirerek sektör gelişimini sağlamlaştıracaktır.

Dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığı yönetmeliği ile dijital para alanındaki çalışmaların finansal teknolojiler sektörüne yeni bir soluk getirmesi ve fintek ekosistemindeki iş modellerini çeşitlendirmesi beklenmektedir. 

Türkiye fintek ekosistemi gelişiyor

Türkiye’nin güçlü bankacılık sektörü ve teknolojik altyapısı, finans sektöründe bulunan bireysel ve kurumsal müşterilerin dijitalleşme oranının artmasına zemin hazırlamış ve bu durum fintek ekosisteminin gelişimini hızlandırmıştır. 70,3 milyon aktif bireysel dijital bankacılık kullanıcısının bulunduğu Türkiye’de 1,7 milyon POS cihazı, 52 bin ATM, 82,8 milyon kredi kartı, 54,4 milyon ön ödemeli kart sayısına ulaşılmıştır. Salgın ile birlikte artan temassız ödeme oranı %48 seviyesine ulaşmıştır. Tüm bu göstergelerin önümüzdeki dönemde artışını sürdürmesi beklenmektedir. 

Aktif olarak 520 fintek şirketinin faaliyet gösterdiği ekosistemde 2021 yılında 64 milyon ABD dolarını aşkın yatırım gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2021 yılı içerisinde çıkış yapan fintekler 48 milyon ABD dolarına hisselerini satmışlardır. 2022 yılında, uygulanacak düzenlemeler ve salgının etkisinin azalmasıyla yatırım iştahının artması beklenmektedir. Tüm bu değişikliklerin fintek sektörünün büyümesini destekleyeceği öngörülmektedir. 

Sektörü güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin yürüttüğü en önemli projelerden biri olan İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) ana odaklarından birisi finansal teknolojilerdir. İFM içerisinde fintek temalı ve teknopark statüsünde “İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü” kurulumu planlanmaktadır. Bununla birlikte İFM bünyesinde finteklerin ürün ve hizmetlerini korumalı bir alanda geliştirebilecekleri düzenleyici deney alanına yer verilecektir. Ayrıca, 2022-2025 yılları arasında fintek ekosistemine ilişkin eylem planını ortaya koyacak olan Milli Fintek Strateji Belgesi çalışmaları devam etmektedir. 2022’nin ilk çeyreğinde yayınlanması planlanan belge sektörün gelişimi için yol haritası niteliği taşıyacaktır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.