Yeşil Sukuk Çalışma Raporu Mock up

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz Tarafından Hazırlanan “Yeşil Sukuk Çalışma Raporu” Yayımlandı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli araştırma ve çalışma raporlarını yayımlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında “Yeşil Sukuk Çalışma Raporu”nu hazırlayarak kamuoyuyla paylaştı. 

İslami finans alanında yeşil sukukun kullanımı hızla artmaya başladı
Dünyada son yıllarda hız kazanan yeşil dönüşüme yönelik en önemli politika adımlarından bir tanesi olan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında açıklandı. Söz konusu mutabakata ülkemizin de uyum sürecini hızlandırmak ve Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ni etkin biçimde desteklemek amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” hazırlanarak kamuoyuyla paylaşıldı. 2021 yılında yayımlanan eylem planında bulunan maddeler arasında, İslami finans alanında dünyada kullanımı hızla artmaya başlayan yeşil sukukun, Türkiye’de de yeşil dönüşüme yönelik finansman ihtiyacını karşılayarak, yeşil finans ekosisteminin geliştirilmesine de büyük katkı sağlayacağı yer aldı.  

Raporda, yeşil sukuka ilişkin kurumsal yönetişim çerçevesi detaylı olarak analiz edildi
Söz konusu eylem planının ilgili maddesi çerçevesince, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz tarafından “Yeşil Sukuk Çalışma Raporu” hazırlandı. Raporda, sürdürülebilir ve yeşil finans kavramları ile bu alana yönelik küresel ve Türkiye özelindeki gelişmelerin yanı sıra İslami finans kapsamında, yeşil sukuka ilişkin genel çerçeve, temel kavramlar ve eğilimlere de yer verildi. Yeşil sukuka ilişkin kurumsal yönetişim çerçevesinin detaylı olarak analiz edildiği raporda, dünyadaki çeşitli yeşil sukuk uygulamaları da incelendi. 

Çalışma raporunun son kısmında ise Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Devrimi’ni destekleyecek önemli bir finansal ürün olmasının yanında katılım finansın gelişmesi ve İstanbul Finans Merkezi’nin uluslararası bir katılım finans merkezi olması açısından da büyük bir öneme sahip yeşil kira sertifikalarına (sukuka) ilişkin çeşitli tespitler yapılarak çözüm önerilerine yer verildi.

Katılım Finans Strateji Belgesi ile yeşil finansa yönelik önemli eylemlerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır
“Yeşil Sukuk Çalışma Raporu”nun bu alanda yapılacak çalışmalar ve sektör için önemli bir başvuru kaynağı olacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, konvansiyonel yatırımcılara da hitap eden yeşil sukukun, yeşil finansın küresel olarak gelişimi yanında İslami finansın da büyümesi açısından önemli bir fırsat sunacağını belirtti. Prof. Dr. Aşan, yakın zamanda yayımlanması öngörülen “Katılım Finans Strateji Belgesi”nin, katılım finans kapsamındaki yeşil finans ürünlerinin geliştirilmesine ve bu alanda da ülkemizin uluslararası bir merkez olmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Yeşil Sukuk Çalışma Raporu”na aşağıdaki dokümandan ulaşılabilmektedir: