müsiad_dergi_1

 “Çerçeve” Dergisi Son Sayısında, "Katılım Finans Strateji Belgesi ve Reel Sektörün Finansmanında Yeni Açılımlar" Başlıklı Yazımız Yer Aldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yayımlanan “Çerçeve” dergisi son sayısında, "Katılım Finans Strateji Belgesi ve Reel Sektörün Finansmanında Yeni Açılımlar" başlıklı yazımıza yer verdi.

Türkiye ve dünyadaki iktisadi konulara üretime dayalı ve insan odaklı bir perspektif çizmek gayesiyle, 1993 yılından bu yana Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından yayınlana Çerçeve Dergisi’nin 104’ücü sayısında, Finans Ofisimiz de Türkiye’nin katılım finans stratejisi üzerine hazırladığımız yazı ile yer aldı.

Katılım Finansın Türkiye’deki gelişim süreci ve geçtiğimiz ay yayınlanan “Katılım Finans Strateji Belgesi”nin temel prensiplerini içeren yazı, Türkiye’nin katılım finans alanındaki stratejik amaç ve hedeflerin, ayrıca finansal sektörün yanı sıra reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni açılımları okuyucuya tanıtmayı hedefliyor. 

Başta KOBİ’ler olmak üzere, reel sektörün ihtiyacına uygun, yeterli ve düşük maliyetli finansa erişimi, Türkiye’nin güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerini gerçekleştirmesinde oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Bu kapsamda, Türkiye’nin finansal mimarisinde krediye dayalı finansmanın yanında, başta sermaye piyasaları olmak üzere, alternatif finans alanlarında yeni açılımların yapılması gerekmektedir. Temel önceliklerinden bir tanesini reel sektör odaklılık olarak belirleyen Katılım Finans Strateji Belgesi, katılım finansın, reel sektörün finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik yeni açılımlar ortaya koymaktadır.

Click here to access the full article in the journal (in Turkish only)