Fintek Sözlüğü

 

 

Finansal ekosistemde yeni açılımlar ortaya koyan, ülkemizin finansal istikrarına, güvenliğine ve gelişimine önemli katkılar sağlayan ve son yıllarda kullanımı yaygınlaşan finansal teknolojiler yani kısaca “fintek” kavramı Finans Ofisimizin öneri ve yönlendirmeleriyle Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alarak Türkçe’ye kazandırılmıştır. Finansal teknolojilerin yanı sıra, yararlanılan teknolojiler ve yeni iş modelleri açısından değerlendirildiğinde fintek ekosisteminde kullanılan ve tanımlanmaya ihtiyaç duyulan birçok kavram ve terim söz konusu olmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımcılara, girişimcilere ve akademik literatüre referans sağlayacak nitelikte, kamuoyunun fintek alanındaki bilgisini ve ilgisini artırmak üzere Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisimiz tarafından oluşturulan “Fintek Sözlüğü”, finansal teknolojiler alanındaki birçok kavram ve terimin tanımlanması ve kamuoyunun finansal okuryazarlığının artırılması açısından önem arz etmektedir. Sözlüğümüz, özellikle yapay zekânın bu denli hızla geliştiği günümüzde, “Milli Teknoloji Hamlesi” ve “Dijital Türkiye” vizyonu doğrultusunda, yapay zekâ ile görselleştirilip seslendirilmiştir. Finansal teknolojilerde yaşanan ilerlemelerle ortaya çıkacak yeni terimler ve bu terimlere atfedilen yeni anlamlara bağlı olarak çalışmanın içeriği ve kapsamı zaman içerisinde güncellenerek gelişecektir.

Açık Bankacılık: Bankaların sahip oldukları verilerin uygulama programlama arayüzleri aracılığıyla üçüncü taraflar ile paylaşıldığı hizmet türü.

 

Açık Finans: Açık bankacılık yaklaşımının tüm finans sektörü paydaşlarını kapsayacak şekilde uygulanarak finansal verilerin belirli kurallar dâhilinde üçüncü taraflara açık olduğu yaklaşım.

Blokzincir: Kullanıcıların üçüncü taraflara ihtiyaç duymadan verilerini şifrelenmiş şekilde sakladıkları ve bu verilerin dağıtık merkezlerde eş zamanlı bloklara kodlanarak güncellendiği ağ yapısı.

Dijital Bankacılık: Bankacılık hizmetlerinin şubesiz olarak dijital ortamda sunulması.

Dijital Cüzdan: Banka ve ön ödemeli kart bilgilerinin kaydedildiği ödeme aracı olarak kullanılabilen elektronik cüzdan.

Düzenleme Deney Alanı: Finansal ürün veya hizmetin müşteriyle buluşmadan önce düzenleyici otorite gözetimi altında sınanarak geliştirilmesini mümkün kılan yapı.

Fintek: Finansal hizmetleri yenilikçi, tamamlayıcı ve hızlandırıcı iş modelleri ile sayısal teknolojiler kullanarak sunan kuruluş veya ürün.

Gömülü Finans: Finansal ürün ve hizmetlerin finansal olmayan kuruluşlar tarafından ürün ve hizmetlerine entegre edilerek sunulması.

Kişiden Kişiye Finansman: Aracı finansal kuruluşlar yer almadan çevrimiçi platformlarda borç alanlarla borç verenleri bir araya getiren finansman türü.

Kitle Fonlaması: Çok sayıda yatırımcının bir araya gelerek bir girişimi, fikri veya projeyi fonlaması.

Kripto Varlık: Blokzincir teknolojileri kullanılarak geliştirilen, sanal ortamlarda şifrelenerek saklanan ve merkeziyetsiz olarak da işlem görebilen varlıklar.

Merkez Bankası Dijital Parası: Merkez bankaları tarafından ihraç edilen ve merkez bankalarının yükümlülüğünde bulunan dijital paralar.

Merkeziyetsiz Finans: Finansal hizmetlerin merkezi bir yapıya bağlı olmaksızın blokzincir üzerine akıllı sözleşmeler kullanılarak inşa edildiği finans yaklaşımı.

NFT: Benzersiz ve birbirinin yerine geçemeyen blokzincir tabanlı dijital varlıklar.

Platform Bankacılığı: Bankalar başta olmak üzere kuruluşların finansal olmayan hizmetleri finansal hizmetlerle birlikte bir platform üzerinden sunduğu iş modeli.

Robo Danışmanlık: Kullanıcılara algoritmaya dayalı şekilde yatırım tavsiyeleri sunarak finansal planlama hizmeti veren yöntem ve uygulamalar.

Servis Modeli Bankacılığı: Banka dışı kuruluşların uygulama programlama arayüzleri aracılığıyla servis bankası üzerinden bankacılık işlemleri yapılabilmesini sağlayan iş modeli.

Sigorta Teknolojileri: Sigortacılık hizmetlerini yenilikçi, tamamlayıcı ve hızlandırıcı iş modelleri ile sayısal teknolojiler kullanarak sunan kuruluş veya ürün.

Şimdi Al Sonra Öde: Tüketim harcamalarına ilişkin ödemelerin gelecekteki bir tarihte, genellikle faizsiz olarak ödenebildiği kısa vadeli finansman türü.

Uzaktan Müşteri Edinimi: Müşteri kimliğinin, yasal gereksinimlere uygun şekilde dijital ortamlarda doğrulandığı yöntem.