FinTek

FinTek

FinTek terimi, günümüzde modern dijital teknolojilerden faydalanarak oluşturulan finansal ürünler ve hizmetler ile bu ürünleri sağlayan işletmeler ve bu işletmelerden oluşan küresel sektörü tanımlamaktadır.

FinTek, finansal servislerin tüketicilere ulaşımını ve tüketiciler tarafından kullanımını geliştirmek için FinTek şirketleri tarafından geliştirilen yenilikçi teknolojilerin ve iş modellerinin tümünü kapsar. Bu yenilikçi teknolojiler, genel olarak ürün ve hizmet maliyetlerini düşürmek, dijitalleşme süreci öncesi ekonomik açıdan mantıklı olmayan alt pazarlara ulaşmak ve/veya yeni ürünleri teknolojinin imkânları ile ekonomik olarak anlamlı duruma getirmek için kullanılmaktadır.

FinTek, varlık yönetimi, işletme ve bireysel krediler, fon sağlama, para transferleri ve yatırım enstrümanları gibi çeşitli alanlarda büyük değişiklikler yaratma potansiyeli sunmasının yanı sıra, karmaşık finansal işlemler ve hiyerarşik fon yönetimi modellerini, uzmanlık ve bilgi gerektiren ileri seviye finansal işlem ve servislerin sunumlarını basitleştirerek kitlelere açabilme imkânı sağlamaktadır.

FinTek terimi ilk olarak 21. yüzyılda, var olan finansal kurumların iç sistemlerinin dijitalizasyonu ile ilgili bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Ancak o zamandan beri, daha fazla tüketici odaklı hizmetlere, ve dolayısıyla, daha fazla tüketici odaklı bir tanımlamaya geçilmiştir. Şu an ise FinTek, finansal okuryazarlık, perakende bankacılık, fon yaratma ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, yatırım yönetimi gibi birbirinden farklı alt sektörleri içermektedir.

Önemli FinTek dikeyleri arasında aşağıdaki alanlar öne çıkmaktadır:

  • Kişiler arası borç verme (P2P Lending)
  • Ödemeler (Dijital ödemeler, e-para şirketleri, sınıraşan ödemeler)
  • Kişisel finans yönetimi
  • BlokZincir ve KriptoPara
  • Mikro Sigortacılık
  • Dijital Bankacılık
  • Finansal API Ekonomisi
  • Kitle Finans
  • Para Piyasaları odaklı FinTek modelleri (Robo Advisor vb.)
  • RegTek ( Regülasyonları dijitalleştiren modeller)

“Veri Odaklı Pazarlama” gibi yeni alanlarda, yapay zekâ ile makine öğrenimi sayesinde finansal kararlar öğrenilerek otomatik davranışlar haline getirilmeye çalışılmaktadır. “Öğrenme” uygulamaları kullanıcıların yalnızca finansal kararlarını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda günlük harcamalarını ve alışkanlıklarını da otomatik olarak kendi öğrenme süreçlerine dahil eder. Bu nedenle FinTek sektörü, aynı zamanda diğer gelişmekte olan dijitalizasyon sektörleri için de bir entegrasyon ve ortak gelişme alanıdır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, ülkemizin FinTek konusunda dünyanın önemli ve önde gelen ülkeleri ve toplumları arasında bulunmasını en öncelikli hedefleri arasında değerlendirmektedir.

FinTek alanındaki gelişmelerin ülkemizin finansal istikrarını, güvenliğini ve gelişmesini sürdürebilmesine yardımcı olmasının yanı sıra; yeni ekonomik kaynakların ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi, küresel finans ve teknoloji alanındaki fırsatların yakalanması, gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesi ve ekonomik okur-yazarlığın artırılması gibi çok çeşitli alanlarda direkt ve dolaylı olarak kullanılabilecek araçlar ortaya koyduğunun farkında ve bilincinde olan Finans Ofisi, çalışmalarını tüm ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde yürütmektedir.