FinTech Hub Türkiye

Dünya finans sistemi teknolojik dönüşümün rüzgârıyla farklı bir evreye bürünmektedir. Ülkelerin, şirketlerin ve en önemlisi de toplumun bu dönüşümden sağlayacağı katma değer oldukça yüksektir. Fiziksel işlemlerin dijitalle yer değiştirdiği bu süreçte başta para olmak üzere iktisadi ve finansal sistem bütünüyle değişime uğramaktadır. Teknolojide yaşanan gelişmeler finans sektörünü etkilemekte ve fintek şirketlerinin sayısı ülkemizde ve dünyada hızla artmaktadır. Özellikle Türkiye, fintek ekosistemi için önemli bir potansiyel barındırmaktadır.

Finansal hizmetleri yenileyen, hızlandıran ve özgün yaklaşımıyla tamamlayan finansal teknolojiler sektörü girişimcilerimizin maharetleriyle geliştirilirken, yerli ve yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline gelmiştir. Son yıllarda artan oranda ivmelenen fintek şirketlerimiz, satın almalar ve birleşmeler yoluyla farklı ülkelere yayılmakla birlikte ticari hayatımızın da merkezinde yer almaktadır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü; ülkemizin fintek alanında potansiyelinin ortaya çıkmasına, küresel ölçekte söz sahibi olmasına ve finansal teknoloji girişimciliğinin gelişmesine katkı sağlanması amacıyla FinTech Hub Türkiye’yi hayata geçirmiştir. FinTech Hub Türkiye; finansal teknolojiler alanındaki girişimcilerin, yatırımcılar, danışmanlar ve mentorlar ile bir araya gelebileceği, çevrimiçi olarak eşleşebilecekleri bir platformdur. Ayrıca platform; yatırımcı, girişimci, mentor ve danışmanların birbiri ile etkileşime girebilecekleri sosyal bir ağ altyapısına da sahiptir.

FinTech Hub Türkiye platformuna dahil olan fintek girişimleri, hem platformdaki farklı fintek girişimcileri ile hem de platformdaki yatırımcı, mentor ve danışmanlar ile iletişime geçebilirler. Platformdaki yatırımcı, mentor ve danışmanlar; girişimlerin proje, iş fikri, mevcut durumu, yatırım beklentisi gibi detaylarını görebilir ve platform üzerinden görüşme gerçekleştirebilirler.

FinTech Hub Türkiye platformu ile fintek dikeyindeki girişimler farklı aşamadaki hızlandırma programları ile de desteklenecektir. Fintek alanındaki iş fikri sahiplerinin; ihtiyaç duydukları temel girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetler alt yapı, eğitim, mentorluk ve çeşitli danışmanlık destekleri ile sağlanacaktır.