Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. (SPL) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan görevlendirme ve yetkilendirme çerçevesinde 2011 yılında kurulmuş olup sermaye piyasası kurumları ile halka açık ortaklıklarda çalışanların, bilgi ve becerilerinin tespiti için lisanslama sınavları yapmak, mesleki yeterliliklerini gösterir lisans vermek, lisans sahibi kişilerin sicil kayıtlarını tutmak ve lisanslarla ilgili eğitim programları düzenlemek hususlarında yetkilendirilmiştir.