Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 1990 yılında kurulmuştur.

Kuruluşun kısa adı KOSGEB, hedef kitlesi ise KOBİ ve Girişimcilerdir.

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

TÜİK’in 2016 yılı İş Kayıtları verilerine göre; Türkiye’de toplam 3 milyon 646 bin 392 KOBİ ölçeğinde işletme bulunmakta olup bu sayı tüm işletmelerimizin %99.83’üne denk gelmektedir.