Kredi Garanti Fonu

1991 yılında kurulan Kredi Garanti Fonu (KGF), ana sözleşmesi gereği kâr amacı gütmeyen bir anonim şirkettir. Şirket, kredibilitesi olan ancak teminat yetersizliği nedeniyle banka kredilerinden yararlanamayan KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmeler için kefalet ve teminat desteği sağlamaktadır. KGF ortaklık yapısı temel olarak TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği), KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ile sektörün pazar büyüklüğünün %99'unu temsil eden 29 Türk bankasını içermektedir. KGF, 600 milyon TL'lik kendi sermayesi ile desteklenen kefalet programlarının yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) gibi dış kaynaklardan sağlanan hibe ve fonlarla desteklenen kefaletler de sunmaktadır. KGF, kuruluşundan bu yana bu kaynakları kullanarak 2019 yıl sonu itibarıyla 545 bin tekil işletmenin toplam 404 milyar TL banka kredisi kullanabilmesini teminen toplam 353 milyar TL kefalet vermiştir.

https://www.kgf.com.tr/