Türkiye Bankalar Birliği

Türkiye Bankalar Birliği, 1958 yılında kurulmuş olup, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Tüm mevduat, kalkınma ve yatırım bankaları Birliğe üye olmak zorundadır. Amacı; bankaların hak ve menfaatlerini savunmak, bankacılığın büyümesi ve mesleğin gelişmesine katkı sağlamak, haksız rekabeti önlemektir. Birlik ayrıca; bankalar ve bireysel müşterileri arasındaki anlaşmazlıkların değerlendirmesi için hakem heyetleri oluşturur. Risk Merkezi çalışmaları kapsamında finansal kuruluşlardan risk bilgilerini toplar ve paylaşır.

5411 Bankacılık Kanunu

https://www.tbb.org.tr